Tehybrider

Rosorna i Tehybrid-gruppen består till största delen av rabattrosor. Växtsättet är tätt med kraftiga, styva och upprätta grenar. Bladen är gröna till mörkgröna, de flesta starkt glänsande och läderartade. Blommorna är stora eller mycket stora och vanligen fyllda. De doftar vanligen svagt till medelstarkt. Blomningen är kontinuerlig från månadsskiftet juni/juli till in på hösten. Tehybridrosorna är ofta krävande beträffande jord, växtplats och skötsel. Jorden ska vara näringsrik och ha en god vattenhållande förmåga. Växtplatsen bör vara solig, varm och skyddad. Under vintern är det bra att täcka rosorna mot kyla.