Jord & Gödsel

Jorden är själva grunden för all din odling!

Vi har valt att bara jobba med de allra bästa jordproducenter som finns att tillgå. Hasselfors, som är vår huvudleverantör, har tre egna produktionsanläggningar och total kontroll på hela kedjan från torvmosse till jordsäck. För varje kubikmeter torv som bryts sätts det av en slant som ska räcka till återställning av naturvärdena när brytningen avslutas. På senare år har Hasselfors jobbat mycket med produktutveckling och tagit fram spännande produkter som pimpsten, torvfri jord och biokol men vad vi framför allt uppskattar är att de fortsätter att leverera de bästa jordarna, såsom deras legendariska U-jord, utan att göra avkall på kvaliteten. Detta värdesätter vi oerhört mycket och att även deras lite billigare jordar är riktigt bra gör ju inte saken sämre.

Alla växter behöver även näring för att kunna växa och utvecklas och ofta räcker inte den näring de finner i jorden för att de ska kunna frodas i längden. Detta löser vi odlare genom att tillföra näring i någon form, att gödsla helt enkelt. Gödsel kan antingen komma från djurriket, till exempel höns- och kogödsel, men också från växtriket som till exempel flytande Algomin. Ibland vill man ha högre halt kväve eller fosfor och då kan man behöva ta till konstgödning för att nå de rätta proportionerna mellan N (kväve), P (fosfor) och K (kalium). Kikar man på förpackningarna så anges ofta just förhållandet mellan dessa som ett tal, exempelvis NPK 10-8-10. Då betyder det att fördelningen mellan dessa tre viktiga näringsämnena ser ut på det sättet. Vi har valt att jobba med ett mindre antal leverantörer som vi tycker täcker in behovet på ett bra sätt. I huvudsak kommer de produkter vi säljer från Algomin, Hasselfors, Substral och Botana.