Växtgaranti

Det är väldigt sällan som det uppstår problem med våra växter men givetvis händer det enstaka gånger att något inte klarar sig. Därför har vi en växtgaranti på vedartade växter såsom buskar, klängväxter, rosor, fruktträd, barrväxter etc. Skulle du få problem med en växt du köpt av oss så tar du kontakt med oss, antingen via telefon, e-post eller genom ett besök i butiken och berättar vad som inte blivit bra. Ta gärna en eller ett par bilder också, det gör det ofta enklare att reda ut vad som blivit fel.

Vid godkänd reklamation erhåller du en ny vara eller ett tillgodokvitto på det belopp du betalt. Observera att ersättningen aldrig är högre än det pris du betalat för växten. För inköp gjorda under perioden mars till och med juni lämnar vi garanti till och med september och vid inköp från och med juli till och med december gäller garantin till och med midsommar det följande året. Växtgarantin gäller inte vid felaktig hantering, torkskador eller rena vinterskador. Den gäller heller aldrig om växterna är planterade i kruka.

Skulle du mot förmodan ha fått en felmärkt vara så regleras detta i konsumentköplagen och du har upp till 3 år på dig att reklamera den. Inköpet måste dock styrkas med kvitto och etikett som visar fel namn eller liknande.

Spara alltid kvittot då detta är din garantisedel!