MGC Förr 3-1

Vår historia

Redan 1965 startade Hans Truelsen handelsträdgård i centrala Mölnlycke på den adress där Mölnlycke Garden Center ligger idag. På den tiden var det huvudsakligen rosor som odlades men sortimentet breddades med åren och med tiden blev Truelsens Trädgårdscentrum en av regionens största och mest välrenommerade trädgårdsbutiker. Vid 90-talets mitt såldes företaget och blev en del av BP-Plantorkoncernen. BP byggde vidare på konceptet och 2001 köpte Helena och Mårten Johansson företaget som då hade bytt namn till Mölnlycke Garden Center.

Under de år som gått sedan övertagandet har butiken moderniserats, sortimentet breddats och servicegraden höjts ytterligare för att idag vara ett av Sveriges absolut mest välsorterade gardencenters med ett oerhört starkt fokus på växter och vad man behöver för att lyckas med sin odling. Vår strävan är att fortsätta moderniseras som företag men att alltid ha bägge fötterna fast planterade i myllan som är själva grunden till vår verksamhet!

Det är enkelt att hitta till oss!