Integritetspolicy

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Med vår integritetspolicy förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du handlar hos oss.

För att hantera/beställningar köp behandlar vi personuppgifter för att

 • Leverera en beställd produkt
 • Kunna göra identitetskontroll
 • Hantera betalningar
 • Hantera retur-, reklamation- och garantiärenden

De personuppgifter vi behandlar är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-post, telefonnummer)
 • Betalinformation (kortköpen krypteras och går inte att spåra till några personuppgifter)
 • Organisations-/personuppgifter
 • Kundnummer
 • Betalningshistorik

För att hantera förfrågningar och lämna offerter behandlar vi personuppgifter för att

 • Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer till oss via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier)
 • Utreda problem och klagomål

De personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter(till exempel adress, e-post, telefonnummer)
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, felet/klagomålet på produkten

För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (till exempel Bokföringslagen och Konsumentköplagen) behandlar vi personuppgifter för att

 • Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar och myndighetsbeslut

De personuppgifter som behandlas är

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-post, telefonnummer)
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, felet klagomålet på produkt
 • Organisationsnummer/Personnummer
 • Betalningsinformation
 • Order- och betalningshistorik

Personuppgifter kan också komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag vi samverkar med, till exempel transportörer, blomsterförmedling, betallösningar och IT-tjänster. Personuppgifterna behandlas enligt våra riktlinjer och enbart för det ändamål de samlats in för.

Utöver detta kan Mölnlycke Garden Center enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (till exempel Skatteverket).

Lagring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Uppgifter som samlas in genom användning av våra digitala tjänster

När du besöker vår hemsida eller någon annan digital tjänst hos oss samlar vi information om din användning med hjälp av cookies. Cookies är små textfiler som skickas av oss till din enhet för att vi ska kunna komma ihåg dig nästa gång du besöker oss. Cookies bygger en bild av dina intressen samt hur just du använder vår webbplats. Information som samlas in kan vara IP-adress, sökkriterier, webbläsare när du besöker oss, hur länge du stannar på sajten och platsbaserad data. De flesta webbläsare accepterar cookies per automatik. Om du vill stänga av cookies kan detta göras i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Dina rättigheter och val

 • Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter som lämnas i form av ett registerutdrag via e-post.
 • Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om de är felaktiga.
 • Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de har samlats in eller behandlats, eller om personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt

Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta.