Vår miljöpolicy

Vår målsättning är alltid att minimera vår miljöpåverkan.

På senare år har vi fokuserat mycket på att minska miljöpåverkan från våra varutransporter men vi har också byggt upp en stor bergvärmeanläggning för att kunna värma vår anläggning på ett så effektivt sätt som möjligt och vi köper enbart el märkt med Bra Miljöval. Sedan 2019 har vi också en solcellsanläggning på taket som täcker en del av vår elförbrukning.

Sedan åtskilliga år använder vi så gott som inga gifter i anläggningen utan försöker klara oss med biologisk bekämpning av sjukdomar och ohyra. Ogräset tar vi bort med handkraft.

Det är dessutom väldigt enkelt att åka kollektivt till oss och då såväl med tåg som med buss. Riktigt bra tycker vi! Är det sedan så att du någon gång hittar lite mer än du kan få med dig på bussen så kan vi leverera det hem till dig med vår transportbil.

Mölnlycke Garden Center bedriver försäljning av växter och trädgårdstillbehör. I vår dagliga verksamhet ska vi arbeta för en minskad miljöpåverkan och därigenom en hållbar utveckling.

Vi ska:

  • ha ett väl utvecklat miljöarbete med ett väl fungerande egenkontrollsystem
  • arbeta aktivt för att minska företagets miljöpåverkan, särskilt vad gäller transporter och energi
  • bevaka och följa gällande lagstiftning och förordningar vad gäller miljö
  • se till att våra medarbetare har goda miljökunskaper och är delaktiga i miljöarbetet på företaget
  • öppet redovisa miljöarbetets utveckling samt kommunicera och samverka med samtliga intressenter
  • genom rådgivning till kund visa på miljöanpassade produkter och att rätt skötsel av växten förlänger dess livslängd

Vi har ekologiska alternativ inom nästan alla varugrupper, men vi strävar hela tiden efter att kunna erbjuda fler. Fråga gärna oss i personalen om du vill veta mer om våra ekologiska eller KRAV-märkta produkter.