Plantera fruktträd

Skriven av

Sissi

Publicerat

mars 12, 2024

Välj rätt sort

Det kan vara värt att tänka till och läsa på om vilken typ av frukt du gillar och vad du vill använda frukten till, innan du står i plantskolan och ska välja mellan hundratals olika sorter. Vill du till exempel ha ett klassiskt vinteräpple som går att lagra, då kanske Ingrid Marie, är äpplet för dig. Vill du istället ha ett äpple som mognar tidigt och som är perfekt till mos, då är det ett Transparante Blanche du ska ha. Vill du göra körsbärssaft eller körsbärssylt, då ska du välja ett surkörsbär som till exempel Skuggmorell, eller vill du ha söta körsbär som går att äta direkt från trädet, då är Stella eller Sunburst ett bättre val. Här hittar du vårt bassortiment av fruktträd.

Välj rätt grundstam

När du väljer ut ett fruktträd är det viktigt att det blir ett träd som passar in i din trädgård. Fruktträd säljs på olika grundstammar som bestämmer hur stort trädet blir och hur härdigt det är. Har du till exempel en väldigt liten trädgård, ska du välja ett fruktträd på svagväxande grundstam, som inte blir så stort. Läs mer om grundstammar här.

Välj rätt läge

De allra flesta fruktträd trivs bäst i soliga lägen för att blomma bra och få stora skördar. Jorden får inte vara vattensjuk eller alltför tung och lerig. Jordförbättra med organiskt material, till exempel trädgårdskompost eller barkmull för att luckra upp en tung eller alltför sandig jord. Det måste också finnas tillräckligt med jorddjup. Räkna med ett jorddjup på ca 50 cm för att ett träd ska trivas och utvecklas bra. De första åren är det viktigt att trädet stöttas med en stör och är det ett blåsigt läge kan det ibland behövas flera störar för att trädet inte ska börja luta och växa snett.

Plantering av trädet

Sätt trädet i en hink med vatten en stund så att rötterna blir ordentligt genomvattnade. Gräv en grop, ca 50 cm djup och 50 cm bred. Fyll på med lucker jord i botten på gropen och sätt ner stören och trädet. Se till att stören inte går upp i kronan på trädet eller står för nära trädet, så att det riskerar att skava emot stammen eller grenarna (en hands bredd från stammen är lagom). Fyll på med jord. OBS! Trädet ska stå på samma djup som det stod i krukan, det ska alltså inte sättas ner för djupt så att det hamnar jord en bit upp på stammen. Det är bättre att trädet planteras som på en liten kulle eftersom jorden vanligtvis sjunker ner lite med tiden. Tryck till jorden försiktigt runt trädet. Vattna ordentligt! Bind fast trädet i stören med juteband eller särskilda uppbindningsband.

Skydda trädet

Om du har rådjur eller harar i trädgården är det viktigt att skydda stammen på det unga trädet med ett stamskydd. Harar kan annars gnaga bort bark och rådjur kan lätt förstöra ett ungt träd om de får för sig att feja sina horn mot stammen.

Etableringstiden

Under det första etableringsåret är det viktigt att stödvattna trädet. Se till att jorden aldrig torkar ut. Även nästkommande år är det viktigt att vattna under torra perioder. Håll ytan runt trädet fritt från ogräs och gräs så att trädet slipper konkurrens och kan utvecklas bra. Våren efter plantering är det bra att tillföra gödsel, till exempel ko- eller hönsgödsel. Stören tar du bort efter ett par år. Har du planterat ett träd på svagväxande grundstam, kan stören behövas en längre tid.

Uppbyggnadsbeskärning

Unga fruktträd bör beskäras för att utvecklas på rätt sätt och bära mycket frukt. Detta gäller speciellt äpple- och päronträd där uppbyggnadsbeskärningen med fördel görs på vårvintern. Om det finns två parallella toppskott, tar du bort det ena. Spara det mest välväxta och raka skottet. Välj därefter ut och spara ca 4 välväxta grenar som sitter fördelade åt olika håll och på olika höjd runt stammen. Klipp bort de andra, överflödiga sidogrenarna precis utanför grenkragen. Korta därefter in sidogrenarna och även toppskottet. Nu har du fått en fin och stabil krona på trädet. Nästkommande år, när det kommit nya skott, gallrar du bort skott som växer för tätt, som korsar varandra samt skott som växer åt fel håll, till exempel in mot kronan eller neråt/rakt uppåt. Övriga skott kortas återigen in. Upprepa proceduren även under tredje året efter planteringen.