Perennernas övervintringsförmåga

snötäckt blomma

Skriven av

Sissi

Publicerat

januari 12, 2024

Till perennerna räknas alla fleråriga, örtartade växter som vissnar ner under vintern och som börjar växa igen under våren. Deras förmåga att övervintra i Sverige anges med bokstäverna A-D.

Perenners övervintringsförmåga kan ökas genom att odla på upphöjda, väldränerade bäddar, i vindskyddat läge och genom att täcka dem över vintern, vilket gör att även mer känsliga perenner kan klara sig bra.

Förklaring till bokstäverna

Växten är tålig och övervintrar bra.
A = Övervintrar pålitligt
A* = Övervintrar pålitligt på väldränerat läge

Växten övervintrar oftast bra på rätt växtplats.
B = Övervintrar vanligtvis
B* = Övervintrar vanligtvis på väldränerat läge

Växten är känslig för olika vinterväder.
C = Övervintrar ibland
C* = Övervintrar ibland på väldränerat läge

Växten klarar normalt inte en svensk vinter.
D = Övervintrar inte