Moderna buskrosor

Moderna buskrosor är en mycket varierad grupp som består av förädlade buskrosor där nästan alla sorter är framtagna efter 1920. Till denna grupp hör bland annat myskrosorna (Moschata-gruppen), renässansrosorna (Renaissance-gruppen) och de kanadensiska rosorna. Variationen i blomfärg, blomform, storlek och växtsätt är stor men de flesta av de moderna buskrosorna är kontinuerligt blommande med lite svagare doft än till exempel de gammaldags buskrosorna.

Myskrosor

Rosorna i Moschata-gruppen är mycket vackra, blomrika och väldoftande. De flesta sorter blir mellan 1-1,5 meter höga men några sorter växer kraftigare och kan användas som klätterrosor. Blommorna är samlade i klasar och de flesta sorter får små eller medelstora blommor. Doften är medelstark och myskliknande. Myskrosorna är vanligtvis väldigt blomvilliga och blommar nästan oavbrutet från slutet av juni till sent in på hösten.

Renässansrosor

Buskrosor i Renaissance-gruppen har tagits fram av Poulsen, ett danskt företag som arbetar med rosförädling. Renässansrosorna har en fin doft och klassisk blomform. De blommar rikligt och kontinuerligt.